Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
MUSIL, Zdeněk a ŠEBKOVÁ, Kristýna. Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras. Blansko: Správa CHKO Moravský kras, 2010.