Efekt posunu motýlích populací v důsledku klimatických změn pozorovatelný i na regionální úrovni

 
Autoři se pokusili zhodnotit, zda jsou změny ve výskytu motýlů v rámci nadmořské výšky konzistentní se scénáři o globálním oteplování.
 
Posun výskytu druhů motýlů je v rámci České republiky pozorovatelný i na regionální úrovni. Tato změna přitom neodráží žádné pevné uspořádání vztažené k různým typům habitatu či ochrannému statusu těchto druhů. Posun areálu těchto druhů je pravděpodobně ovlivněn změnou klimatu.

Využitelné výstupy: 

 

  • Mezi lety 1951-80 a 1995-2001 převládal v rámci posunu areálů druhů motýlů „vzestup“ v nadmořské výšce nad „sestupem“.

 

  • Ze 117 druhů (Man-Whitney U-test) a 119 druhů (regrese) autoři potvrdili prokazatelný „vzestup“ posunu v rámci areálu u 15 a 12 druhů.

 

  • Průměr a medián prokazatelného zaznamenaného posunu byl o 60 a 90 metrů (maximální zaznamenaný 148 metrů).

 

  • Druhy, které při U-testu prokazatelně spadaly do kategorie „vzestupu“ nebyly zcela jasně spjaty s konkrétním habitatem (horská či nížinná distribuce) nebo s ochranným statusem.

 

  • Druhy „klesající“ či „stoupající“ se s vyrovnaným zastoupením vyskytovaly v rámci všech habitatových kategoriích. Zmíněných 12-15 druhů motýlů (v závislosti na užité metodě analýzy), které „stoupají“, spadá jak mezi druhy běžné, tak ohrožené, spjaté s různými habitaty.
Grafické přílohy: 
Efekt posunu motýlích populací v důsledku klimatických změn pozorovatelný i na regionální úrovni
Efekt posunu motýlích populací v důsledku klimatických změn pozorovatelný i na regionální úrovni
Zdroj: 
Konvička, M., Maradová, M., Beneš, J., Frič, Z., Kepka, P., Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale, Global Ecology & Biogeography (2003), 12, pp.: 403–410
Zadal: 
Radomír Dohnal