Introdukovaná ryba mění život čolkům

Jedním z negativních projevů globalizovaného světa je rostoucí počet nepůvodních druhů, které se objevují v různých ekosystémech po celém světě. Takové druhy mohou pro ty původní představovat novou konkurenci, přenašeče nových nemocí nebo predátora, na jehož lovecké taktiky nejsou adaptovaní. Tým belgických zoologů zkoumal vliv nepůvodního druhu ryby, karase zlatého (Carassius auratus), na životní cyklus čolka hranatého (Lissotriton helveticus). Jejich výsledky ukazují, že čolci zkracují v přítomnosti karasů vodní fázi životního cyklu.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři testovali vliv karase v akváriích, v nichž měli čolci možnost opustit vodní prostředí a využívat souš.
  • V přítomnosti ryb opouštěli čolci vodu významně častěji (průměrně 0,16 čolka na souši na akvárium bez přítomnosti ryb versus 0,67 v přítomnosti karase).
  • Pokud byl v akváriu s karasem i úkryt, rozdíl se snížil, ale zůstal statisticky průkazný (0,28 versus 0,55 čolka na souši na akvárium).
  • Přítomnost karase ovlivňuje i pohlavní aktivitu čolků. V přítomnosti karase bylo napočítáno průměrně 0,91 namlouvacího rituálu za týden bez přítomnosti ryb, v jejich přítomnosti pohlavní aktivita klesla na 0,24 namlouvacího rituálu za týden.
  • V případě přidání úkrytu zůstává rozdíl stejný (0,86 versus 0,29 namlouvacího rituálu za týden).
  • Oba zjištěné rozdíly v chování vedou k nejvýraznějšímu rozdílu v produkci vajíček. V akváriích bez karase to bylo 25,8 vajíček na týden a akvárium, v akváriích s karasem pouze 3,1 vajíčka na týden a akvárium.
  • Výsledky ukazují jednoznačný posun v chování čolků za přítomnosti karase, který je významný obzvláště v nádržích bez úkrytu, což vede ke snížené reprodukční produktivitě čolků.
Grafické přílohy: 
Introdukovaná ryba mění život čolkům
Introdukovaná ryba mění život čolkům
Introdukovaná ryba mění život čolkům
Introdukovaná ryba mění život čolkům
Zdroj: 
Winandy, L., Darnet, E., & Denoël, M. (2015). Amphibians forgo aquatic life in response to alien fish introduction. Animal Behaviour, 109, 209-216.
Zadal: 
Kateřina Kucírková