Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?

Meteorologické a klimatické faktory vysvětlují velkou část variability v přežívání, reprodukčních parametrů nebo změn populační početnosti živočichů. Na tohoroční reprodukční úspěšnosti se výrazně podílejí zejména klimatické podmínky během období rozmnožování. Tým švýcarských ornitologů také zjistil výrazný vliv počasí na reprodukční úspěšnost sovy pálené (Tyto alba).

Využitelné výstupy: 
  • Výsledky jsou založeny na 22-leté řadě sledování hnízdní úspěšnosti sov pálených ve Švýcarsku. Během této doby ornitologové sledovali 207 hnízdních budek a odchytili 1022 dospělců a 4209 mláďat.
  • Z 1179 hnízdění nevyvedl pár žádné mládě v 189 případech (16 %).
  • Nárůst srážek v období 4-2 týdny před kladením vajec má pozitivní vliv na velikost snůšky (nejdůležitější vyšlo období 3 týdny před kladením).
  • Na hranici statistické významnosti je i faktor sezóny, kdy páry hnízdící později mají větší snůšky.
  • Úspěšnost líhnutí není spojena ani s teplotou, ani s množstvím srážek, klesá ale s rostoucí velikostí snůšky a během sezóny.
  • Hmotnost mláďat je negativně korelována s množstvím srážek během 24 hodin před měřením.
  • Venkovní teplota má pozitivní vliv na množství vyvedených mláďat, s pozdějším datem vyvedení ale počet vyvedených mláďat klesá.
Grafické přílohy: 
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Jak ovlivňuje počasí hnízdní biologii sovy pálené?
Zdroj: 
Chausson, A., Henry, I., Almasi, B., & Roulin, A. (2014). Barn Owl (Tyto alba) breeding biology in relation to breeding season climate. Journal of Ornithology, 155(1), 273-281.
Zadal: 
Kateřina Kucírková