Jaké strukturální vlastnosti dopravní sítě podmiňují její propustnost pro ještěrky a malé savce?

Fragmentace krajiny pozemními komunikacemi velmi negativně působí na volně žijící zvířata. Časté kolize s projíždějícími vozidly a prostorová separace jednotlivých populací zvyšují mortalitu a vedou k degradaci genofondu. Navržení účinných ochranářských opatření je podmíněno důkladným popsáním strukturálních vlastností pozemních komunikací, které mohou hrát klíčovou roli v jejich propustnosti pro jednotlivé druhy zvířat.
 
Představovaná studie se zabývala vlivem typu povrchu dopravní komunikace a její vytíženosti na propustnost pro vybrané druhy kalifornských ještěrek (Sceloporus occidentalis, Aspidoscelis hyperythra) a malých savců (hlodavci - Chaetodipus fallax, Peromyscus eremicus, Dipodomys simulans, Peromyscus maniculatus).

Využitelné výstupy: 

Zvířata byla postupně odchycena a nabarvena pomocí fluorescenčního prášku používaného pro sledování. Zvíře pak bylo vypuštěno ve vzdálenosti 5 m od daného typu silnice (polní cesta, dlážděná silnice 2. třídy, dvouproudá dálnice). Dráha jeho pohybu byla poté sledována pomocí UV lampy. Do výsledné analýzy byly použity pouze dráhy, které se povedlo sledovat na delší vzdálenost než je 10 m a z výsledků byly vytvořeny mapy  pohybu zvířat.
 
Celkem bylo nabarveno 306 jedinců, nicméně ⅓ byla vyřazena pro nedostatečnou délku dráhy, kterou by bylo možno sledovat. Celkem tak bylo vyhodnoceno 125 malých savců a 56 ještěrek. Většina malých savců zakončila svou dráhu pohybu v úkrytu. Jedna z Dipodomys simulans dokonce zalezla do díry uprostřed silnice druhé třídy.
 
Shrnutí výsledků studie:
 
** dvouproudá dálnice se projevila jako nejméně schůdná pro všechny sledované druhy ještěrek a hlodavců.
 
** v případě sledovaných druhů plazů hrála klíčovou roli zejména dopravní vytíženost komunikace (intolerance hluku a vibrací), zatímco pro hlodavce byl rozhodující její povrh.
 
** obecně přechod komunikace upřednostňovaly spíše druhy, které se pohybují v otevřených prostranstvích před těmi, které žijí více skrytě.
 

Grafické přílohy: 
Prostupnost dopravních komunikací vzhledem k habitatové preferenci druhů (bíle - druhy, které obývají otevřená prostranství; šedě - druhy žijící ve vegetaci; ND - data nedostupná pro druh na daném typu komunikace).
Zdroj: 
Brehme C., Tracey J., McClenaghan L., Fisher R. 2012: Permeability of roads to movement of scrubland lizards and small mammals. Conservation Biology 27 (4): 710-720.
Zadal: 
Klára Šíchová