Jaký má vliv zlepšení stavu městského lesa na lidskou aktivitu a kvalitu života?

V zanedbané části města Glasgow byly provedeny změny k zlepšení kvality života místních obyvatel. Zásahy se týkaly hlavně úpravy místního zanedbaného lesa. Pomocí dotazníků vyplněných před a po zásahu bylo zjišťováno, zda toto zlepšení prostředí bylo lidmi vnímáno jako přínos jejich životu. Získané údaje byly srovnávány s výsledky z jiné části města, kde nebyl udělán žádný zásah, a bylo zjištěno, že obyvatelé vylepšené části města vnímají změny ve svém okolí kladně, častěji navštěvují upravený les a považují ho za bezpečnější místo, zatímco lidé ve srovnávané oblasti svůj pohled na své okolí nezměnili.

Využitelné výstupy: 

Kvalita okolí a dostupnost zelených ploch kladně ovlivňuje zdraví a spokojenost obyvatel. Program WIAT (Woods In and Arounds Town) se týká obnovy místních lesů a jejich propagace jako dostupného a bezpečného místa pro fyzickou aktivitu ve volném čase. Drumchapel je část města Glasgow, kde už od devadesátých let probíhají úpravy okolí obývaných domů a v roce 2006 začala práce na vylepšení blízkého dubového lesa. Ve srovnávané části města Glasgow nazývané Milton ke změnám nedošlo.
Náhodně vybraní dobrovolníci, kteří bydleli do 500-ti metrů od nejbližší plochy zeleně, byli požádáni o vyplnění dotazníků v roce 2006 a v roce 2009, kdy uběhlo nejméně rok od ukončení zásahů v lese u Drumchapelu. Otázky byly zaměřeny na spokojenost s prostředím v okolí, místními lesy, četnosti návštěv lesů v okolí, přístupnosti těchto míst a jejich bezpečnosti nebo vhodnosti pro rodinné návštěvy, četnost fyzické aktivita venku.
Obyvatelé oblasti Drumchapel byli v roce 2009 spokojenější s kvalitou života ve svém okolí a častěji by toto místo doporučili svým známým k bydlení. Také častěji navštěvovali upravený les než v roce 2006 a považovali jej za snáze přístupný, bezpečnější a dobré místo pro trávení volného času s rodinnou, s čímž možná souviselo i zvýšení venkovní fyzické aktivity tázaných obyvatel v oblasti Drumchapel. Jediné, co nebylo vnímáno uspokojivě v upraveném lese, byla kvalita cest a přítomnost smetí. Ve srovnávané oblasti Milton nedošlo k takové změně názorů až na vnímání místních lesů jako méně bezpečné místo a méně vhodné místo pro rodinnou procházku.

Grafické přílohy: 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Zdroj: 
Ward Thompson C., Roe J., Aspinall P. 2013: Woodland improvements in deprived urban communities: What impact do they have on people’s activities and quality of life? Landscape and Urban Planning 118: 79-89
Zadal: 
Michala Zelenková