Klimatická změna a rozsah expanze agresivního lýkohuba

Zatímco se v našich lesích potýkáme s kůrovcem, v Severní Americe se potýkají s jeho agresivním příbuzným, lýkohubem rodu Dendroctonus ponderosae. Tento drobný brouk napadá rozsáhlé porosty borovice pokroucené na západě Severní Ameriky, především v Britské Kolumbii a dalších částech Kanady. V těchto oblastech lýkohub působí epidemie celkem pravidelně a je schopen zlikvidovat až 80 % dospělých stromů. Díky klimatickým změnám se dnes tento brouk rozšiřuje do dalších oblastí. Autoři studie se rozhodli zjistit, zda je na nových územích úspěšný tak jako jinde. Zjistili, že lýkohub je na nových územích reprodukčně úspěšnější a rychleji se rozšiřuje.

Využitelné výstupy: 

Lýkohub se v kanadských lesích přemnožuje pravidelně, hlavně v oblastech, kde je dominujícím stromem borovice pokroucená. Jeho výskyt byl omezen především nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou – směrem na sever a do hor ho ubývá. Dnes, vzhledem k měnícímu se klimatu, se lýkohub dostává i do oblastí, které mu dříve nevyhovovaly.  Autoři se proto rozhodli porovnat působení brouka v lesích, kde se přemnožuje pravidelně oproti lesům, kde je nováčkem.
 Autorům se podařilo zjistit, že pokud zmizí klimatické omezení pro šíření druhu (velmi nízké zimní teploty, chladná léta), pak se lýkohubovi daří velmi dobře. V klimaticky dříve nedostupných oblastech se rozmnožuje až dvakrát rychleji než v oblastech, kde se přemnožuje pravidelně. Proto se populace rychle zvětšuje a následně rozšiřuje na větší plochu.
Proč se ale lýkohub šíří lépe v lesích, kde se dříve nevyskytoval? Stromy se stejně jako jakékoli jiné rostliny snaží bránit organismům, které jim škodí (tedy i lýkohubovi). Borovice se brání pomocí terpenoidů, chemických látek, které jsou pro larvy brouků škodlivé. Nicméně každá obrana něco stojí a nač plýtvat cennými zdroji, pokud nepřítel není na obzoru? Bylo prokázáno, že borovice v lesích, kde se lýkohub pravidelně přemnožuje, obsahují mnohem větší množství terpenoidů (např. monoterpenu limonenu) než stromy v oblastech, kde se lýkohub nevyskytuje. Změna klimatických podmínek umožňuje lýkohubovi dostat se do oblastí, kde na něj lesy nejsou připravené. V tomto případě lze lýkohuba označit za invazivní druh, protože se dostává do dříve nedostupných oblastí a rychle se epidemicky šíří. To má za následek extrémní úhyn stromů v těchto oblastech.
Podobně jako lýkohub se potenciálně mohou šířit i další druhy brouků a hmyzu. Většinou však mají relativně úzké spektrum hostitelů. Proto je důležité udržet v lesích pestrou mozaiku druhů stromů v různém stáří. Tím se dá zabránit plošným epidemiím s tak velkým poškozením a mortalitou stromů, jako je tomu v Kanadě.

Grafické přílohy: 
Klimatická změna a rozsah expanze agresivního lýkohuba
Klimatická změna a rozsah expanze agresivního lýkohuba
Zdroj: 
Cudmore, T. J., N. Björklund, A. L. Carroll, and B. S. Lindgren. 2010. Climate change and range expansion of an aggressive bark beetle: evidence of higher beetle reproduction in naive host tree populations. J. Appl. Ecol. 47:1036–1043.
Zadal: 
Kateřina Vlčková