Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy

Kontaminace životního prostředí těžkými kovy může v ekosystému způsobit vážné problémy. Významným zdrojem těžkých kovů s rostoucí důležitostí jsou střelivo z loveckých zbraní a olověná závaží rybářů. Zejména používání olovnatého střeliva vede k specifickému typu znečištění prostředí a může vést k nárůstu mortality ptáků vyšších trofických hladin. Autoři článků zjistili vyšší koncentrace olova ve tkáních sýčků obecných a kání lesních v severní Itálii.
 

Využitelné výstupy: 
  • Během let 1998 a 1999 odebrali autoři vzorky tkání 38 sýčků a 18 kání z oblasti poblíž italské Parmy.
  • Vzorky pocházely z přirozeně uhynulých ptáků nebo z jedinců, kteří byli usmrceni, pokud jejich stav nevedl k uzdravení.
  • Vzorky byly odebrány z jater, ledvin, svalů, kostí a peří.
  • Medián koncentrace olova u sýčků dosahoval od 0,1 mg/kg suché hmotnosti ve svalech do 2,0 mg/kg suché hmotnosti v peří. 7 jedinců však mělo v játrech koncentrace mezi 6 a 20 mg/kg, další 2 měli vysoké koncentrace v kostech. Všechny tyto koncentrace naznačují vysokou kontaminaci životního prostředí.
  • Medián koncentrace olova u kání dosahoval od 0,2 mg/kg ve svalech do 1,87 mg/kg suché hmotnosti v kostech. Vysoké koncentrace u dvou jedinců (<20 mg/kg suché hmotnosti v játrech, jeden z nich dokonce 47,7 mg/kg suché hmotnosti) naznačují akutní otravu, což bylo u jednoho z nich doloženo nálezem broků v těle.
  • Koncentrace kadmia nepřekračovala běžně zjišťované hodnoty.
  • Článek ukazuje, že otrava olovem je závažným problémem dravých ptáků a sov a že olovnaté střelivo je hlavním zdrojem těchto otrav.
Grafické přílohy: 
Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy
Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy
Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy
Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy
Kontaminace sýčka obecného a káněte lesního těžkými kovy
Zdroj: 
Battaglia, A., Ghidini, S., Campanini, G., & Spaggiari, R. (2005). Heavy metal contamination in little owl (Athene noctua) and common buzzard (Buteo buteo) from northern Italy. Ecotoxicology and Environmental Safety, 60(1), 61-66.
Zadal: 
Kateřina Kucírková