Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného

Rostoucí lidská populace a technický rozvoj přináší stále větší produkci chemických látek nejrůznějšího druhu, které se dostávají do životního prostředí. Přítomnost některých z nich může mít díky jejich bioakumulativnímu potenciálu negativní vliv na živočichy, obzvláště druhy vyšších trofických hladin. Autoři článku sledovali hladiny kadmia, s nímž se mohou jedinci sýčka obecného setkat ve své potravě. Zjistili, že riziko otrav roste především s podílem žížal v jídelníčku.

Využitelné výstupy: 
  • Studie probíhala v Holandsku v deltě Rýna.
  • Složení potravy bylo vypočítáno pro každý měsíc roku pro 3 rozdílné biotopy (niva, pastvina, sad) podle zastoupení 6 hlavních typů potravy sýčka (žížaly, terestričtí brouci a čtyři druhy drobných savců).
  • Nejdostupnější potravou sýčků jsou žížaly, které představují více než 60 % biomasy dostupné potravy ve všech 3 typech biotopů. Následují brouci (20 %) a hraboši polní (15 %).
  • Sýčci v Holandsku však loví nejčastěji hraboše (okolo 50 % ve všech typech biotopu), následují žížaly a zemní brouci.
  • Zastoupení drobných savců je ale díky pravidelným početním výkyvům nejvariabilnější složkou potravy. Význam brouků vzrůstá na jaře a v létě, význam žížal je největší na začátku jara a na konci léta.
  • Největší množství kadmia se do těla sýčků dostává v nivním biotopu, méně na pastvinách a v sadech.
  • Denní příjem kadmia roste se zastoupením žížal v potravě (83 % celkového kadmia v sadech a 93 % na pastvině).
  • Naopak s rostoucím podílem hrabošů příjem kadmia klesá.
  • V případech populačních propadů hrabošů a dostatečné dostupnosti žížal mohou hladiny kadmia dosahovat v denním příjmu až toxických hladin.
  • Odhad environmentální zátěže by měl být součástí ochranářských strategií.
Grafické přílohy: 
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Kontaminace těžkými kovy z potravy sýčka obecného
Zdroj: 
Schipper, A. M., Wijnhoven, S., Baveco, H., & van den Brink, N. W. (2012). Contaminant exposure in relation to spatio-temporal variation in diet composition: a case study of the little owl (Athene noctua). Environmental Pollution, 163, 109-116.
Zadal: 
Michal Berec