Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně

Křeček polní (Cricetus cricetus) je v současnosti na velkém území poměrně vzácným druhem hlodavce. Po jeho velké expanzi do Evropy, která následovala rozšíření zemědělství v neolitu, zůstával velmi početným druhem až do nedávné doby. V posledních zhruba 50 letech ale došlo k velmi výraznému snížení početnosti křečka na velké části jeho areálu, pravděpodobně jako reakce na rozšiřující se urbanizaci krajiny a změny v zemědělství. Mezinárodní tým biologů označuje pomocí matematických modelů v tomto článku ochranu křečka jako málo efektivní v případě, že se nepodaří na lokalitách s jeho výskytem posunout dobu sklizně do pozdější doby.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři vytvořili s pomocí softwaru STELLA model populační dynamiky křečka polního.
  • Důležitými vstupními daty byly údaje o přežívání a reprodukčních parametrech druhu.
  • Každý model vycházel z počáteční populace 50 dospělých samic.
  • Podle deterministického modelu lze při natalitě alespoň 6-7 mláďat na samici počítat s populačním růstem pouze za situace, kdy se sklizeň (hlavní příčina přímé i nepřímé mortality) posune do pozdější doby (alespoň polovina srpna), popřípadě zcela vynechá.
  • Stochastický model přináší velmi podobné výsledky a dochází rovněž k nezbytné natalitě alespoň 6 mláďat na samici.
  • Autoři uzavírají článek konstatováním, že posun sklizně na lokalitách s výskytem křečka je nezbytný k úspěšnému odchovu druhé generace mláďat, bez níž je populace odsouzena k vymření.
  • Jako nezbytné limitní datum sklizně uvádějí konec srpna, ještě pozdější datum pak má na populaci jednoznačně pozitivní dopad.
Grafické přílohy: 
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Křečky nejvíce ohrožuje doba sklizně
Zdroj: 
La Haye, M. J. J., Swinnen, K. R. R., Kuiters, A. T., Leirs, H., & Siepel, H. (2014). Modelling population dynamics of the Common hamster (Cricetus cricetus): Timing of harvest as a critical aspect in the conservation of a highly endangered rodent. Biological Conservation, 180, 53-61.
Zadal: 
Kateřina Kucírková