Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku

 
Autoři se soustředili na zhodnocení vlivu užitého prostorového měřítka u čistě atmosférických-klimatických modelů (EC, 25 a 112 kilometrů v horizontále) na provedené simulace letního vysychání sledované oblasti.
 

Model s vysokým rozlišením poskytoval mnohem realističtější reprezentaci cirkulace a také nabízel mnohem věrnější projekce budoucích klimatických změn. Autoři dále zjistili, že modely s vyšším rozlišením jsou charakterizovány (v rámci predikce budoucího klimatu) intenzivnějším prosycháním na jaře a v létě, pravděpodobně díky zesílenému efektu zaznamenávaných cirkulačních proměn.
 

Využitelné výstupy: 

Sezonální cykly modelovaných i pozorovaných průměrných srážek se v rámci obou rozlišení (25 a 112 kilometrů) v průměru příliš neliší, ale prokazatelně se liší v rámci jednotlivých měsíců v roce. Modely s vyšším rozlišením predikují například výrazně menší srážky v květnu a mnohem vyšší v srpnu. Nadhodnocení průměrných srážek za období červen-září se pohybuje okolo 20 %.

Grafické přílohy: 
Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku
Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku
Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku
Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku
Kvalita předpovědi klimatických dopadů (letního sucha) závisí na užitém měřítku
Zdroj: 
van Haren, R., Haarsma, J. R., de Vries, H., van Oldenborgh, J. G., Hazeleger, W., Resolution dependence of circulation forced future central European summer drying, Environmental Researche Letters 10 (2015), pp.: 1 - 8
Zadal: 
Alena Dohnalová