Migrace mláďat kolpíka bílého

Kolpík bílý (Platalea leucorodia) obývá ostrůvkovitě areál od východního Atlantiku přes celou Evropu až po Indii a Čínu. Nominátní poddruh obývá západní, střední a jihovýchodní Evropu. U nás hnízdí pouze na Českobudějovicku. Zatímco migrace mladých ptáků ze západních populací je velmi dobře prozkoumána, informace o migračních cestách kolpíků hnízdících ve východní části Evropy poprvé přináší článek mezinárodního týmu ornitologů. Podle jejich výsledků využívá většina mláďat střední středomořskou migrační trasu přes Itálii.

Využitelné výstupy: 
  • Analýza je založena na 272 barevně značených ptácích ze 113 lokalit z panonské nížiny, které se podařilo kontrolovat v Evropě a severní Africe v 707 případech.

 

  • Studovaní jedinci zimovali v severní Africe (hlavně v Tunisku) a jižní Itálii (Sicílie a Sardinie).

 

  • Většina jedinců využívá pro přelet Středozemního moře střední středomořskou migrační trasu, přes Jaderské moře se ale vydává ve větších zeměpisných šířkách, než se původně myslelo.

 

  • Mladí ptáci tráví často další hnízdní sezónu v oblasti zimoviště, přičemž s rostoucím věkem se jejich podíl snižuje (54% dvouletí, 14% tříletí).

 

  • Starší ptáci se vracejí ze zimoviště dříve než mladší.

 

  • Mladí ptáci z jižní části panonské pánve občas zaletují i do západní Evropy, obě linie tedy nejsou zcela izolované a mohou se objevovat i u nás.

 

  • Jako nejdůležitější faktory, ohrožující migraci kolpíků, byly identifikovány ilegální lov, rozvoj turistiky v místech odpočinku ptáků a nedostatek potravně vhodných lokalit na migračních trasách.
Grafické přílohy: 
Migrace mláďat kolpíka bílého
Migrace mláďat kolpíka bílého
Migrace mláďat kolpíka bílého
Migrace mláďat kolpíka bílého
Zdroj: 
Kralj, K., Žuljević, Z., Mikuska, M., & Overdijk, O. (2012). Movements of immature Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia from the breeding grounds of the Eastern Metapopulation in the Pannonian Basin. Waterbirds, 35(2), 239-247.
Zadal: 
Michal Berec