Modelování rizika střetů ptáků s větrnými elektrárnami

Větrné elektrárny jsou stále častější součástí evropské krajiny. Kromě jednoznačně pozitivní role jako „čistého“ zdroje energie a diskutabilní otázky estetické mohou ale přinášet i problém řadě druhů létajících obratlovců. Kolektiv norských a britských vědců se v článku zabývá posouzením množství vstupních dat do modelů rizika kolize ptáků s větrnými turbínami. Jako nutnou podmínku uvádí minimálně alespoň 62 hodinové pozorování, aby došlo k odstranění rizika, že bude odhad ovlivněn přirozenou variabilitou aktivity ptáků.

Využitelné výstupy: 
  • Dosud publikované odhady rizika kolize ptáků s větrnými turbínami se poměrně výrazně liší důsledkem nedostatečného množství vstupních dat.

 

  • Přirozená variabilita v aktivitě ptáků způsobená počasím, kondicí nebo reprodukčním cyklem, vnáší do modelování variabilitu, kterou je možné odstranit dostatečně velkým množstvím pozorování (v tomto případě vyjádřeném v hodinách).

 

  • Odhad minimálního nutného množství dat nebyl dosud zkoumán.

 

  • Toto minimální množství dat se pokusili odhadnout norští a britští vědci na příkladu senzitivity odhadu pravděpodobnosti srážek orla mořského (Heliaeetus albicilla) s větrníky.

 

  • Není velkým překvapením, že variabilita počtu kolizí za časovou jednotku (collision rate) klesá s množstvím hodin pozorování (jako jednou ze vstupních veličin).

 

  • I po dosažení asymptoty variability této veličiny (cca 62 hodin pozorování) zůstává v odhadu pravděpodobnosti srážky ptáků s větrníky velká variabilita.

 

  • Autoři tuto variabilitu přičítají malé variabilitě v denních obdobích reálných pozorování. Doporučují proto rozprostřít pozorování kolizí do co nejširšího časového úseku.

 

Grafické přílohy: 
Modelování rizika střetů ptáků s větrnými elektrárnami
Zdroj: 
Douglas, D. J., Follestad, A., Langston, R. H., & Pearce‐Higgins, J. W. (2012). Modelled sensitivity of avian collision rate at wind turbines varies with number of hours of flight activity input data. Ibis, 154(4), 858-861.
Zadal: 
Michal Berec