Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?

Vlha pestrá (Merops apiaster) patří k nejpestřeji zbarveným ptákům nejen v České republice, ale i v celé Evropě. K jejím nejznámějším životním projevům patří lov blanokřídlého hmyzu (hlavně včel) a budování hnízdních nor v hliněných stěnách. Budování takové chodby je časově i energeticky poměrně náročná činnost, proto je překvapivé, že v literatuře existuje jen hrstka zpráv o jejich opakovaném používání. V tomto článku trojice německých ornitologů kvantifikuje opakované hnízdění v norách a ekologické parametry, které opakované používání nor determinují.

Využitelné výstupy: 
  • Studie proběhla v kolonii vlh na lokalitě poblíž západoněmeckého Eisenbergu.
  • Mezi lety 2003 a 2013 bylo pozorováno hnízdění celkem 179 párů, z nichž 97 (54 %) proběhlo v hnízdních norách, využitých již v předchozím roce.
  • Pravděpodobnost opakovaného použití u 75 individuálně sledovaných nor byla 26,4 %.
  • Opakované používání nor není omezeno na dva po sobě jdoucí roky, v jednom případě bylo dokonce zjištěno používání 8 let po sobě.
  • S rostoucím stářím hnízdní stěny klesá pravděpodobnost opakovaného použití hnízdní nory.
  • Omezený počet možných znovupoužití si autoři vysvětlují buď akumulací odpadního materiálu z předchozích hnízdění, nebo klesající stabilitou nory s jejím rostoucím stářím.
  • Třetím možným vysvětlením je fidelita páru k vlastní noře, kdy množství opakování využívání odpovídá délce života páru.
  • Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že opakované používání nor nemusí být u vlh výjimkou a že může znamenat pozitivní údaj jak z hlediska kvality hnízdní stěny, tak délky života hnízdících párů.
Grafické přílohy: 
Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?
Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?
Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?
Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?
Mohou vlhy hnízdit ve starých norách?
Zdroj: 
Brust, V., Bastian, H. V., Bastian, A., & Schmoll, T. (2015). Determinants of between‐year burrow re‐occupation in a colony of the European bee‐eater Merops apiaster. Ecology and evolution, 5(15), 3223-3230.
Zadal: 
Kateřina Kucírková