Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené

Sledování rozšíření některých druhů živočichů může být obtížnější, než by se na první pohled zdálo. Mezi tyto druhy patří i někteří drobní savci. V případě myšic jsou například mezidruhové rozdíly zjistitelné na živých jedincích z živolovných pastí mnohem méně znatelné než je tomu u kosterních či dentálních znaků. Španělští zoologové proto v tomto článku podávají informace o zjišťování rozšíření myšice lesní (Apodemus flavicollis) pomocí rozborů vývržků sovy pálené (Tyto alba).

Využitelné výstupy: 
  • Autoři měli k dispozici vývržky sovy pálené z 18 lokalit z pohoří Montseny a jeho okolí v severovýchodním Španělsku.
  • V těchto vývržcích se podařilo identifikovat pozůstatky 8831 jedinců drobných savců 17 druhů.
  • Z tohoto množství náleželo 2684 pozůstatků jedincům rodu Apodemus. Podle tvaru zubů pak byly identifikovány dva druhy.
  • Většinu množství (91,8 %) tvořila myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), zbytek (8,2 %) myšice lesní.
  • Frekvence výskytu myšice lesní byla následně analyzována ve vztahu k 11 popisným charakteristikám prostředí.
  • Frekvence výskytu se prudce mění s gradientem prostředí – roste s množstvím srážek a zastoupením listnatých lesů.
  • Na výskyt může mít vliv i přítomnost predátora – ženetky tečkované (Genetta genetta), která preferuje stejné prostředí.
  • Autoři doporučují rozbor vývržků jako efektivní neinvazívní metodu zjišťování rozšíření výskytu myšic, jejichž determinace je touto cestou velmi snadná.
Grafické přílohy: 
Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené
Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené
Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené
Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené
Monitoring výskytu myšice lesní pomocí vývržků sovy pálené
Zdroj: 
Torre, I., Fernández, L., & Arrizabalaga, A. (2015). Using barn owl Tyto alba pellet analyses to monitor the distribution patterns of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis Melchior 1834) in a transitional Mediterranean mountain. Mammal Study, 40(3), 133-142.
Zadal: 
Michal Berec