Multifunkční a multi-škálová stupnice hodnocení zelené infrastruktury ve městech

 
Autoři předkládají výčet dokladů o příspěvku zelené (popřípadě „modré“) infrastruktury ke snížení či rozptýlení následků klimatických změn na městský ekosystém.
 

Studie shrnuje podstatné směry dalšího výzkumu, identifikuje úlohu zelené infrastruktury ve městech (v městech různých typů) a zasazuje je do sociálního a klimatického kontextu.
 

Využitelné výstupy: 

 
Zelená městská infrastruktura (GUI) může být interpretována jako hybridní infrastruktura zelených prostor a vytvořených systémů (tj. lesů, mokřadů, parků, zelených střech a vertikálních ozeleněných zdí) jež mohou společně přispívat ke zvýšení odolnosti ekosystému a prospívat současně lidskému zdraví (skrze poskytované ekosystémové služby).
 
GUI je považována za slibný prvek redukující nepříznivé dopady klimatických změn v zastavěných oblastech (upravením průtoku vody, vsakem srážkové vody, poskytováním tepelného komfortu snížením efektu tepelných ostrovů či podporou udržitelnosti městského zemědělství).
 
Fyzické benefity vyplývající z GUI spadají do několika kategorií. Například redukce emisí oxidu uhličitého (například vegetace v Leicesteru váže 31,6 tun CO2 v městské zeleni a 7,6 tun v produkčních zahrádkách); snížením problémů se srážkovou vodou (v městech bez zeleně se přibližně 60 % srážek stává okamžitě splachem, tj. zahlcuje kanalizační systém), přitom vegetace dokáže ve městech zachytit až 88 % srážek. GUI se dále podílí na zvýšení kvality ovzduší (v Londýně je například díky vegetaci „odstraněno“ ročně 852-2121 tun prachových polétavých částic (PM10), tedy 0,7-1,4 % celkových emisí PM10).
 
Mezi fyziologické a sociální benefity plynoucí z GUI spadá například obnova a uchování zdraví obyvatel (GUI svou přítomností „narušuje“ shluky epidemických ohnisek v případě chřipky, má blahodárné účinky na psychiku obyvatel a snižuje hladinu stresu).
 

Grafické přílohy: 
Multifunkční a multi-škálová stupnice hodnocení zelené infrastruktury ve městech
Multifunkční a multi-škálová stupnice hodnocení zelené infrastruktury ve městech
Multifunkční a multi-škálová stupnice hodnocení zelené infrastruktury ve městech
Zdroj: 
M. Demuzere, K. Orru, O. Heidrich, E. Olazabal, D. Geneletti, H. Orru, A.G. Bhave, N. Mittal, E. Feliu , M. Faehnle, Mitigating and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure, Journal of Environmental Management 146 (2014), pp.: 107 - 115
Zadal: 
Alena Dohnalová