Obnova konektivity vodního toku: metoda prioritizace odstraňování překážek pro potamodromní ryby

 • Autoři navrhli optimalizační metodu pro rozhodování, které překážky v toku mají být opraveny a které odstraněny za účelem maximální dostupnosti habitatů pro potamodromní ryby.

 

 • Dostupnost habitatu v lokálním úseku toku je determinována metrikou C, která vysvětluje míru, kvalitu, vzdálenost a úroveň konektivity v různých typech potočního habitatu.

 

 • Optimalizační model je efektivním a praktickým rozhodovacím nástrojem. Optimální řešení mohou být generována průměrně během pár minut.
Využitelné výstupy: 
 • Konektivita habitatu (tedy přístupnost k řadě jiných typů habitatu) je důležitá nejen pro běžný život potamodromních druhů ryb (mj. přesuny z jarních třecích míst do míst vhodných k přezimování), ale také pro nalezení refugia v době velkých disturbancí (sucha, povodně) a pro udržení životaschopnosti metapopulací.

 

 • Metrika C je tvořena následovně:
  • Rovnice 1- 4.
  • Rovnice 1 a 4 jsou použity pro konstrukci C metriky, která je vyjádřena takto: rovnice 5.
  • Celková konektivita v daném povodí je rovnice 6.
   • Habitat vážený konektivitou Hr je funkcí průchodnosti každé přirozené nebo umělé překážky nacházející se mezi úseky s a t.

 

 • Optimalizace bariér:
  • Rozhodovací proměnná xij = 1 (když je zvolena oprava nebo odstranění překážky); xij = 0 (jiné řešení).
  • Rovnice 7: cílem je maximalizace celkového množství habitatů H vážených  konektivitou.
  • Rovnice 11 zdůrazňuje požadavek, že pro každou překážku může být zvoleno jen jedno řešení (oprava/odstranění).
  • Rovnice 12 znamená, že celkové náklady projektu musí být nižší nebo rovno rozpočtovému limitu.
  • Rovnice 13 znázorňuje binární rozhodovací proměnnou xij oprava/odstranění překážky.
Grafické přílohy: 
Box 1. Metrika C
Box 2. Bariéry
Rovnice 1-2
Rovnice 3-5
Rovnice 6-13
Zdroj: 
O´Hanley J.R., Wright J., Diesel M., Fedora M.A., Soucy C.L. 2013. Restoring stream habitat connectivity: A proposed method for prioritizing the removal of resident fish passage barriers. Journal of Environmental Management 125: 19-27.
Zadal: 
Kateřina Dočkalová