Odkud jsou evropští orli skalní?

Orel skalní (Aquila chrysaetos) je jedním z dravých ptáků s největším areálem výskytu. Tento areál pokrývá v podstatě celou palearktickou zoogeografickou zónu od Evropy a severní Afriky přes Asii a Japonsko až po Severní Ameriku. Geneticky orientované studie orla skalního se většinou omezují na relativně malé oblasti. Mezinárodní tým vedený Rakušankou Carinou Nebelovou ve svém článku publikoval výsledky studie, založené na genetických vzorcích z 283 jedinců orla skalního z celého areálu (avšak se zřejmým důrazem na evropskou část). Z nich vyplývá, že na rozdíl od mnoha jiných evropských druhů živočichů není severní část areálu výsledkem šíření z refugia v jihovýchodní Evropě, ale z Asie.

Využitelné výstupy: 
  • Výsledky fylogeografické analýzy ukazují rozštěpení palearktické populace na dvě větve. První tvoří orli ze severní Evropy, kontinentální Asie, Japonska a Severní Ameriky, druhou orli z jižní a střední Evropy.

 

  • Tato situace je pravděpodobně výsledkem rozšíření orla skalního během poslední doby ledové.

 

  • Areál v severní Evropě byl znovu osídlen z předpokládaného glaciálního refugia v Asii, alpská populace je výsledkem šíření z refugia v západním Mediteránu.

 

  • Ve východní Evropě se obě linie střetávají, což výrazně ovlivňuje místní genetickou strukturu.

 

  • Toto schéma výskytu není mezi velkými dravými ptáky vůbec běžné a odlišuje se od běžnějšího vzorce refugií z východní a západní Evropy.

 

  • Výsledky této analýzy jsou velmi důležité při plánování reintrodkučních projektů orla skalního na mnoha místech Evropy, včetně České republiky.
Grafické přílohy: 
Odkud jsou evropští orli skalní?
Odkud jsou evropští orli skalní?
Odkud jsou evropští orli skalní?
Odkud jsou evropští orli skalní?
Odkud jsou evropští orli skalní?
Odkud jsou evropští orli skalní?
Zdroj: 
Nebel, C., Gamauf, A., Haring, E., Segelbacher, G., Villers, A., & Zachos, F. E. (2015). Mitochondrial DNA analysis reveals Holarctic homogeneity and a distinct Mediterranean lineage in the Golden eagle (Aquila chrysaetos). Biological Journal of the Linnean Society, 116(2), 328-340.
Zadal: 
Kateřina Kucírková