Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré

Aktivita hmyzu je silně závislá na počasí. Proto mají hmyzožraví ptáci v období špatného počasí se sháněním potravy víc práce, než když jim při lovu svítí sluníčko. Pokud ale navíc loví pouze létající hmyz (popřípadě jiné bezobratlé), dostává je špatné počasí do svízelné situace, kdy nezbývá než čekat na změnu. V případě, že jsou navíc létající bezobratlí výhradním zdrojem potravy pro mláďata, může počasí ovlivnit i výsledky reprodukční sezóny. Mezinárodní tým ornitologů analyzoval vliv počasí na parametry reprodukce vlhy pestré (Merops apiaster) v letech s prudkými změnami počasí. Podle jejich zjištění může pěkné počasí přinést nárůst hnízdní úspěšnosti až o 32 %.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum proběhl v kolonii 70 hnízdících párů ve středním Německu.
  • Byl potvrzen pozitivní vztah mezi množstvím létajícího hmyzu a rostoucí teplotou vzduchu a množstvím slunečního záření.
  • Nejvíce létajícího hmyzu se nalézá nad ornou půdou a v okolí remízků.
  • Rychlost větru negativně ovlivňovala množství hmyzu, zatímco suma denních srážek na něj neměla vliv.
  • Počet mláďat na jeden pár dosahoval od 1,7 ± 0,86 v roce 2011 do 4,9 ± 0,82 v roce 2006 (celkový průměr 3,7 ± 1,0).
  • V nejhorším roce 2011 dosahovala průměrná maximální teplota vzduchu 21,7 °C, jasná obloha 5,7 hod/den a srážky 155 mm.
  • V nejlepším roce 2006 dosahovala průměrná maximální teplota vzduchu 29,9 °C, jasná obloha 11,1 hod/den a srážky 42 mm.
  • Podle použitého modelu roste počet odchovaných mláďat s rostoucím množstvím hodin přímého slunečního záření a klesajícím množstvím srážek.
  • Stejné faktory ovlivňují i kondici mláďat, ve „špatných“ letech rodiče vyvádějí mláďata v horší kondici i přesto, že jich vyvádějí méně.
Grafické přílohy: 
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Počasí a hnízdní úspěšnost vlhy pestré
Zdroj: 
Arbeiter, S., Schulze, M., Tamm, P., & Hahn, S. (2015). Strong cascading effect of weather conditions on prey availability and annual breeding performance in European bee-eaters Merops apiaster. Journal of Ornithology, 1-9.
Zadal: 
Kateřina Kucírková