Polutanty EDC ovlivňují vývoj hnízdících špačků

Posledních dvacet let se hodně mluví o přírodních a syntetických EDC (endocrine disruptive chemicals, chemikáliích narušujících endokrinní systém), a jejich dopadech na fyziologii kontaminovaných živočichů. EDC se totiž specificky navazují na reakční centra hormonů. Do přírody unikají především ze zemědělství, ale také ze splaškové vody městských kanalizací a průmyslových závodů. Většina studií o jejich vlivu se však zatím týkala vodních organismů. Tato studie se soustředí na dopady kontaminace EDC mláďat špačků (Sturnus vulgaris), prostřednictvím konzumované potravy, žížal nalovených jejich rodiči na kanalizačním odkališti.
Populace špačků globálně klesá (o 50 % za posledních čtyřicet let). Mezi hlavní faktory, které se podílejí na poklesu početnosti špačků, patří fragmentace habitatů, změna způsobu hospodaření v krajině. Působení EDC nebylo dosud považováno za významné, ale tato studie předkládá doklady o opaku.

Využitelné výstupy: 
  • Většina popsaných případů, které se týkají dokladů kontaminace ptáků prostřednictvím konzumace potravy intoxikované EDC se dosud týkala rybožravých letců. U Haliaeetus leucocephalus se konzumace ryb (s obsahem DDE a PCB) projevovala poruchami rozmnožování a teratogenními efekty.
  • Průměrný denní příjem jedné špaččí snůšky, s mláďaty ve věku jeden až pět dní, je přibližně 25 gramů. Mezi šestým až desátým dnem života roste spotřeba až na 50 gramů. Dalších pět dní (11-15) klesá průměrné množství spotřebované potravy na 45 gramů.
  • V praxi to tedy znamená, že mláďata špačků staré 1-5 dní zkonzumují 125 ng  17b-estradiolu, 75 ng dibutylftalátu, 325 ng dioktylftalátu a 100 ng bisfenolu A. mezi šestým a desátým dnem života v hnízdě pak 250 ng 17b-estradiolu, 150 ng dibutylftalátu, 650 ng dioktylftalátu a 100 ng bisfenolu A.
  • EDC se může ovlivňovat nepřímo řadu fyziologických systémů, například imunitní, kardiovaskulární, reprodukční, nejen endokrinní.
Grafické přílohy: 
Polutanty EDC ovlivňují vývoj hnízdících špačků
Polutanty EDC ovlivňují vývoj hnízdících špačků
Zdroj: 
Markman S., Müller C., Pascoe D., Dawson A., Buchanan K. 2011: Pollutants affect development in nestling starlings Sturnus vulgaris. Journal of Applied Ecology 48: 391-397.
Zadal: 
Radomír Dohnal