Povaha městských zahrad: k politické ekologii městského zemědělství

Autor na základě citovaných studií a vlastních zkušeností předkládá představu o dosud nedostatečně využitém potenciálu městských zahrad na úrovni širších společensko-politických cílů, a jejich uměle nadhodnoceném potenciálu v oblasti spolu-konstitutivní tvorby „městské“ přírody.

Využitelné výstupy: 

Zapracování přístupu analýz politické ekologie do principů městského zemědělství umožňuje jasněji definovat potenciál městských zahrad (jejich možnosti a limity) jako míst socio-politické změny.

Zadal: 
Alena Dohnalová