Netopýří budky ve volné krajině – jak zvýšit úspěšnost?

Autoři: 

Pavla Tájková, Přemysl Tájek

Lokalita: 

Slavkovský les

Období sledování: 

2011-2014

Souhrn: 

Zájem o vyvěšování umělých budek nejen pro netopýry ale i možnosti financování podpory umělých úkrytů rostou. Podle dosavadních zkušeností však stávající prototyp dřevěných budek pro netopýry nebyl příliš lákavý. Při shánění informací jsme však narazili na bavorský spolek Oberpfälzische Waldverein (Ortsgruppe Georgenberg), který měl pozitivní zkušenosti se svými dřevěnými budkami. Dle jejich doporučení jsme jich v roce 2011 vyvěsili 30 ks. Již po 2 letech byla jejich úspěšnost zhruba 70%. Jaké by tedy měly mít dřevěné budky pro netopýry parametry a kam je vyvěšovat?

Metodika: 

Na podzim roku 2011 bylo do volné krajiny v oblasti Slavkovského lesa vyvěšeno 30 ks netopýřích dřevěných budek. V podmínkách Slavkovského lesa byly pro vyvěšování vybírány okraje lesů a lesní cesty v nadmořské výšce od 500–700 m n. m. Dle doporučení z literatury byly budky vyvěšovány po skupinách, většinou po dvou, každá s odlišnou orientací. Kontroly probíhaly v průběhu celého roku, každá budka byla zkontrolována minimálně 1 ročně.
K plánu budek:
• šířka budky kolem 60-70 cm
• výška min. 50 cm
• hloubka vnitřní štěrbiny u vletového otvoru 3 cm, směrem nahoru se štěrbina postupně zužuje na 1cm
• co nejvíce minimalizovat štěrbiny a spáry mezi prkny – netopýrům vadí průvan
• vnitřní strana budky nehoblovaná, nepoužívat chemické nátěry
• stříška a boky budky jsou z pozinkovaného plechu (tvoří jakýsi rám budky)
• pod vletovou štěrbinou přistávací ploška o výšce 5 cm
K vyvěšování:
• důležitá je blízkost vody (max. 300 m)
• 3-5 m vysoko
• orientace J, JV, JZ (preference JV), mělo by být zajištěno min. 7 h denně přímého slunce na budku (tudíž v blízkosti částečně otevřených ploch)
• preferují místa s bohatým křovinným podrostem
• budky lze ke stromu připevnit šroubem, je však potřeba jeho průběžné povolování (výhoda větší odolnosti)

Výsledky: 

Již po dvou letech byla zaznamenána zhruba 70% úspěšnost vyvěšených budek. Za pozitivní zjištění byl považován nález trusu (ne pokaždé však ulpí na budce). Přítomnost netopýrů byla vyšší zejména v období podzimních migrací (přítomnost netopýra v budce téměř 50%). Vysokou preferenci měly budky hodně osluněné. Rozmnožování netopýrů v budce nebylo zjištěno. Nejčastěji nalézanými druhy jsou netopýr Brandtův (Myotis Brandtii) a netopýr vousatý (Myotis mystacinus), třináctkrát byl zjištěn netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) a v jednom případě netopýr řasnatý (Myotis nattereri) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Diskuze: 

Často vyvěšovaný prototyp budek o šířce kolem 30 cm a výšce 80 cm (typ, který např. vyvěšují LČR) jsou obsazovány cca 20× méně. Velmi důležitým parametrem je kromě rozměrů budek také jejich umístění. Z našich zkušeností jsou nejvíce obsazovány budky nejvíce osluněné. Velmi často byla například obsazovaná i budka na seníku, v jejímž okolí se nachází pouze smrková monokultura a je poměrně vzdálená od vody (500 m od drobného toku, 1,5 km od rybníka). To, že by byly častěji obsazovány budky, v jejichž blízkosti je jedna nebo více budek, se nám nepotvrdilo.
Výhodou konstrukce budek je relativně snadná kontrola, pokud nepotřebujeme určit druh – za použití silného světla lze do budky posvítit i ze země. V případě nálezu netopýra lze pak odejmout horní část přední strany a netopýra rychle odchytnout (nutno uznat, že zde je mírná slabina konstrukce budek, neboť netopýr je většinou rychlejší než badatel balancující na žebříku a je proto lepší určit druh pouze posvícením do štěrbiny zespodu).
Výroba jedné budky u místního truhláře se pohybovala kolem 800 Kč. Nejdražší je oplechování, které však slouží zejména k možnosti vyjmutí části přední strany a pravděpodobně jinak není nezbytné.

Závěr: 

Změna rozměrů klasicky vyráběných dřevěných štěrbinových budek zvýšila jejich obsazenost až 20×. Jejich vyvěšování slouží jako podpora štěrbinových druhů v oblastech s nedostatkem úkrytů, zejména v období podzimních migrací. Umožňují také faunistický výzkum netopýrů v regionu.

Grafické přílohy: 
Netopýr Brandtův v budce
Náčrt netopýří budky
Netopýří budka na Liščí louce
Netopýří budka u Dolního bahňáku
Detail netopýří budky
Zadal: 
Přemysl Tájek