Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného

Početnost sýčka obecného (Athene noctua) v posledních desetiletích na většině jeho areálu výrazně klesla. Jedním z hlavních důvodů jsou změny využívání zemědělské krajiny, které vedly ke změnám početnosti a složení společenstev velkých bezobratlých – hlavní kořisti sýčků. V této studii hodnotili autoři vliv přikrmování na kondici vyváděných mláďat. Mláďata v přikrmovaných hnízdech byla větší, přikrmování rovněž zvýšilo hnízdní úspěšnost.

Využitelné výstupy: 
  • Studie proběhla na populaci sýčků v jižním Německu (Bádensko-Württembersko).
  • Aby autoři omezili vliv původu mláďat, vyměnili vždy polovinu mláďat (přibližně stejné velikosti ve věku nejméně 14 dnů) mezi dvěma hnízdy.
  • Vždy jedno hnízdo z takového páru bylo přikrmováno.
  • Přikrmování zvýšilo hnízdní úspěšnost z 82,4 % na 98,6 %.
  • Přikrmovaná mláďata byla v průměru o 8,9 g těžší.
  • Přikrmovaná mláďata měla častěji uložena zásoby podkožního tuku (99.4 versus 73.7 %).
  • Přikrmovaná mláďata měla delší křídla než nepřikrmovaná.
  • Přikrmovaná mláďata také projevovala vyšší obrannou aktivitu během jejich měření a vážení.
  • Přikrmovaná mláďata měla méně intenzivně zbarvenou duhovku.
  • Na základě získaných výsledků uzavírají autoři svou práci konstatováním, že kvalita prostředí se podílí na tělesné kondici mláďat a potažmo i na populační dynamice druhu. Přikrmování hnízd se může stát jedním z nepříliš náročných způsobů posilování populací sýčků.
Grafické přílohy: 
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Přikrmováním k lepší kondici mláďat sýčka obecného
Zdroj: 
Perrig, M., Grüebler, M. U., Keil, H., & Naef‐Daenzer, B. (2014). Experimental food supplementation affects the physical development, behaviour and survival of Little Owl Athene noctua nestlings. Ibis, 156(4), 755-767.
Zadal: 
Michal Berec