Přítomnost zmije zlepšuje ochranu užovky hladké

Batesovské mimikry jsou vlastností, kdy nejedovatý druh napodobuje svým zbarvením jedovatý model, čímž zvyšuje své šance na přežití. Zajímavý modelový systém k výzkumu významu této situace poskytuje užovka hladká (Coronella austriaca) jako napodobovatel a zmije obecná (Vipera berus) jako jedovatý model. Zatímco s růstem podobnosti užovek a zmijí klesá množství útoků predátorů na užovky, v obydlených oblastech může růst počet útoků lidí, kteří si oba druhy spletou. Autoři článku zjistili skutečnost, že ochrana užovky hladké je bez přítomnosti zmije méně efektivní, neboť bez přítomnosti jedovatého modelu predátoři nemají obavu z možných následků.

Využitelné výstupy: 
  • Na švédském souostroví Åland je užovka hladká vzácným druhem, jemuž je věnována ochranářská pozornost, zatímco zmije ochranu nemá.
  • Predátorem užovek jsou dravci i některé druhy savců, přičemž všichni predátoři jsou schopni naučit se vyhýbat nebezpečným zmijím.
  • Efektivní velikost populace užovek ve studované oblasti je odhadována na 41,35 jedince, u zmijí je nižší – 28.93 jedince.
  • Poměr model:napodobovatel odhadnutý z efektivní velikosti populace je tedy 0,41, což je velmi nízké číslo. Toto číslo je především pod kritickou hodnotou (0,48), při níž je efektivita fungování vztahu obou druhů ještě výhodná.
  • Autoři článku požadují pro úspěch ochranářských opatření na podporu užovky hladké zahrnout také ochranu zmije obecné. Bez ní roste predační tlak na užovky hladké. Tento stav by mohl vést k růstu efektivní velikosti populace nad hodnoty skutečné velikosti populace na lokalitě a jejímu zániku.
  • Tento příspěvek je jedním z prvních dokladů inkorporace teorie mimiker do ochranářské problematiky a ilustruje složitost vztahů ve společenstvech.
Grafické přílohy: 
Přítomnost zmije zlepšuje ochranu užovky hladké
Přítomnost zmije zlepšuje ochranu užovky hladké
Přítomnost zmije zlepšuje ochranu užovky hladké
Zdroj: 
Valkonen, J. K., & Mappes, J. (2014). Resembling a viper: implications of mimicry for conservation of the endangered smooth snake. Conservation Biology, 28(6), 1568-1574.
Zadal: 
Michal Berec