Proměna absorpčních schopností kořenů dubů letních v jihočeských alejích

Ke zhodnocení zdravotního stavu stromů ve městech se nově využívá dvou provázaných instrumentálních metod. První, modified earth impedance (MEI), je založena na měření zemní impedance (elektrického odporu při průchodu střídavého proudu prostředím). Tato analýza slouží k určení aktivního (absorpčního) povrchu kořenů a obsahu mízy v kořenovém vlášení. Druhá pak spočívá v akustickém skenování, které charakterizuje jednotlivé kmeny stromů a kořenové výběžky.  Tento unikátní přístup pro zjišťování potenciální nebezpečnosti a rizik vyplývajících ze špatného zdravotního stavu stromů byl aplikován u parkoviště zámku Ohrada, na zdejší 200-400 let staré duby letní (Quercus robur).
Na tomto modelovém stanovišti bylo doloženo, že kombinované užití obou metod je vhodné i mimo městské prostředí, a poskytuje velmi podobné výsledky o poškození stromů, které nemůže být jinak běžně pozorováno.

Využitelné výstupy: 
  • Celkem se detailní monitoring týkal 46 exemplářů dubů letních, rozdělených do dvou věkových kategorií. Dubů rostoucích v centrální části (v průměru 150 centimetrů, odhadované stáří 300-400 let), a těch v okrajové části aleje na západě a východě (do 100 centimetrů, věk přibližně 200 let). Původně stromy rostly na osm metrů širokém trávníku, podél chodníků, ale stavební úpravy pozemku se podepsaly na jejich zdravotním stavu. Před dvaceti lety byly kořeny bagrem sníženy pod úroveň silnice, a své udělala i komprese půdy pod vyasfaltovaným parkovištěm.
  •  Svou roli tu sehrála i zvýšená salinita v oblasti cestního tělesa, z důvodu zimního solení vozovky, která se podepisuje na zvýšení elektrické vodivosti (103,9 a 117,1 ųS), a poměrně kolísavá hladina podzemní vody, 14,2 – 29,1 % (dána blízkostí rybníku), která neumožňuje přílišný růst kořenů do hloubky. Na lokalitě byly pozorovány i dřevokazné houby (Fistulina hepatica, Phellinus robustus), které však mladší dřeviny neohrožují. O to více se však podílejí na vyhnívání kmenů a usychání větví u starších stromů.
  • Využití klasické metodiky, tedy Zhodnocení rizikových stromů v městských oblastech dle Pokorného, založené na celkovém habitu stromu, biometrických měřeních, pozorovatelném poškození a mechanické stabilitě pomohlo k základnímu vylišení několika kategorií poškození (mírné, vážné, extrémní), ale výsledky kombinované metody MEI a akustického skenování přineslo mnohem reprezentativnější výsledky.
  • Výsledky napovídají, že aplikace metody modifikované zemní impedance může detekovat funkčnost kořenového systému (stanovením aktivního absorpčního povrchu), jehož zdravotní stav je kritickou podmínkou pro správný růst stromu.
Grafické přílohy: 
Proměna absorpčních schopností kořenů dubů letních v jihočeských alejích
Proměna absorpčních schopností kořenů dubů letních v jihočeských alejích
Proměna absorpčních schopností kořenů dubů letních v jihočeských alejích
Zdroj: 
Čermák, J., Simon, J., Káňová, H., Tichá, S. 2013: Absorptive root areas of large pedunculate oak trees differing in health status along a road in South Bohemia, Czech Republic. Urban Forestry & Urban Greening 12: 238–245.
Zadal: 
Radomír Dohnal