Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období

Prudký pokles početnosti mnoha druhů ptáků zemědělské krajiny přitahuje pozornost ornitologů i ochránců přírody v celé Evropě. Jedním z těchto druhů, jejichž propad početnosti je zřetelně viditelný i v České republice, je sýček obecný (Athene noctua). Autoři tohoto článku zjistili, že naprosto zásadním biotopem pro výskyt sýčka v hnízdní sezóně jsou krátkostébelné louky, zejména pastviny.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři sledovali ekologii sýčků v jihozápadních Čechách.
  • V době výzkumu dosahovala denzita sýčka ve studované oblasti 2,9 páru na 10 km2.
  •  Výsledky jsou založeny na telemetrickém sledování 5 dospělých samců a 1 samice.
  • V každém teritoriu byly každých 14 dnů zjišťovány průměrná výška vegetace a její pokryvnost.
  • Na základě kernelové metody byla průměrná velikost teritoria odhadnuta na 0,94 ha (SD = 0,95, rozsah 0,24–2,72 ha) pro 50 % domovský okrsek a 4,30 ha (SD = 3,75, 0,88–11,70 ha pro 95 % domovský okrsek.
  • Nejmenší velikost teritorií byla zjištěna v dubnu až červnu, což odpovídá období sezení na vejcích a výchově mláďat, v červenci a srpnu se pak teritoria během vyvádění mláďat výrazně zvětšují.
  • Nejvýznamnějším využívaným biotopem během celého hnízdního období jsou krátkostébelné louky a pastviny, na nichž byli sýčci zjištěni v 90 % případů.
  • Výběr prostředí nejvíce ovlivňují výška a pokryvnost vegetačního krytu, neboť sýčci loví na zemi se pohybující kořist.
  • Podle autorů je důležitou složkou ochrany druhu zajištění takovýchto potravních biotopů v blízkosti hnízdišť.
Grafické přílohy: 
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Prostorová ekologie a výběr prostředí sýčka obecného v hnízdním období
Zdroj: 
ŠÁLEK, M., & LÖVY, M. (2012). Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in Central European farmland. Bird Conservation International, 22(03), 328-338.
Zadal: 
Michal Berec