Sukcese a biodiverzita v pískovnách na Třeboňsku

See video
1. říjen 2021

Poslední díl z třídílné série o sukcesi; tentokrát se video věnuje problematice sukcese, souvislé biodiverzity, a vodních druhů hmyzu a obojživelníků v pískovnách na Třeboňsku s RNDr. Ing. Vojtěchem Kolářem, Ph.D.

Záznam byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, a vedený doc. RNDr. Tomášem Kučerou Ph.D.