Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?

 
Autoři se soustředili na proces bioakumulace farmaceutik (celkem 70 léčiv) v tělech dvou typů bentických organismů: chrostíků Hydropsyche sp. a pijavice hltanovky bahenní (Erpobdella octoculata).
 
Šest ze sedmdesáti léčiv (azithromycin, citalopram, clarithromycin, clotrimazole, sertraline, verapamil) bylo nalezeno v tělech chrostíků, čtyři léčiva (clotrimazole, diclofenac, sertraline, a valsartan) byla detekována v hltanovkách bahenních.
 

Využitelné výstupy: 

 
15 ze 70 analyzovaných léčiv s největšími naměřenými koncentracemi patřilo do skupiny antibiotik (clarithromycin, trimethoprim a sulfamethoxazole), látek s kardiovaskulárním účinkem (irbesartan, valsartan, eprosartan, sotalol, atenolol, metoprolol, bisoprolol), psychoaktivních látek (venlafaxine, citalopram, carbamazepine), a do skupiny analgetik (diclofenac a tramadol).
 
Nejvyšší naměřené koncentrace činily 130 (pro clarithtomycin), 210 (metoprolol a valsartan), 110 (carbamazepine), a 270 (tramadol) ng L-1, tedy postupně pro antibiotika, kardiovaskulární látky, psychoaktivní látky a analgetika.
 
Toto uspořádání plně odpovídá „konzumační“ křivce české populace a odolnosti daných farmaceutických látek vůči úpravnému procesu v čistírnách odpadních vod.
 
Pozorování napovídají, že čistírny odpadních vod potenciálně přispívají ke znečištění vody po proudu farmaceutiky, byť bylo zjištěno několik výjimek. Například pro léčiva s proti-houbovým a psychoaktivním účinkem (clotrimazole, mirtazapine, sertraline, risperidone). Tyto látky byly nacházeny prakticky na všech lokalitách v podobných koncentracích.
 
Azithromycin (až do 85 ng. g-1 w.w.) a diclofenac (až do 33 ng.g-1 w.w.) byly látky s nejvyšší koncentrací, naměřenou v tělech chrostíků a pijavic.
 

Grafické přílohy: 
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Stojí za přítomností farmaceutik v malých tocích čistírny odpadních vod?
Zdroj: 
Grabicova, K., Grabic, R., Blaha, M., Kumar, V., Cerveny, D., Fedorova, G., Randak, T., Presence of pharmaceuticals in benthic fauna living in a small stream affected by effluent from a municipal sewage treatment plant, Water Research 72(2015), pp.: 145-153
Zadal: 
Alena Dohnalová