Strategie lovu sovy pálené během hnízdění

Během hnízdění řeší dospělí ptáci dilema mezi získáním dostatku energie pro svou potřebu a zabezpečením potřeb hnízda. Samice řady druhů dravých ptáků spoléhají během sezení na vejcích pouze na potravu, kterou jim přinese jejich partner. Takovým druhem je i sova pálená, u níž může samice sedět na vejcích až 37 dnů. Autoři tohoto článku zjistili, že samci mění během sezení samice své obvyklé potravní chování.

Využitelné výstupy: 
  • Pro svůj výzkum sledovali autoři 6 hnízdících párů sovy pálené ve východní Francii.
  • Samci během období sezení samice na vejcích ztrácejí průměrně 0,15 g hmotnosti za den, což ale nepředstavuje velký podíl, neboť na konci tohoto období to představuje sumu okolo 10 g, což je méně než 5 % tělesné hmotnosti.
  • Průměrný přírůstek hmotnosti samců během noci (odpovídající příjmu potravy) byl 20,6 g, s maximy od 49 do 92 g.
  • Přírůstky hmotnosti po příjmu potravy neměly během noci náhodnou distribuci, samci častěji na začátku noci přijímaly menší množství potravy a na konci větší.
  • Naproti tomu samci přinášeli na začátku noci do hnízda větší (těžší) kořist a na konci noci menší (lehčí).
  • Autoři potvrdili svůj předpoklad, že samci na začátku noci (začátek lovné aktivity) omezují svůj vlastní příjem potravy na úkor sedící samice, zatímco na konci se vztah obrací. Samci tímto snižují náklady na lov, které by byly vyšší, pokud by zkonzumovali velké množství potravy už na začátku noci a museli létat s vyšší hmotností.
Grafické přílohy: 
Strategie lovu sovy pálené během hnízdění
Strategie lovu sovy pálené během hnízdění
Strategie lovu sovy pálené během hnízdění
Zdroj: 
Durant, J. M., Hjermann, D. Ø., & Handrich, Y. (2013). Diel feeding strategy during breeding in male Barn Owls (Tyto alba). Journal of Ornithology, 154(3), 863-869.
Zadal: 
Kateřina Kucírková