Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy

DDT, plným názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan, je jedním z organochloridů, jejichž negativní vliv na rozmnožování mnoha druhů živočichů byl opakovaně doložen. Používání tohoto přípravku k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství bylo u nás zakázáno v roce 1974. Přesto jsou stopy DDT v životním prostředí dosud zaznamenávány, především u druhů z nejvyšších pater potravní pyramidy. Mezinárodní tým biologů publikoval přehled vztahu množství DDT ve tkáních a úspěšnosti rozmnožování u tří druhů vrcholových predátorů za poslední čtyři dekády. Výsledky ukazují jednoznačnou spojitost úbytku DDT a zvýšení úspěšnosti reprodukce.

Využitelné výstupy: 
  • U vyder říčních (Lutra lutra) roste počet samic se znaky reprodukce od 2% v roce 1970 po 67% v roce 2010. Současně s tím pozitivně rostl i index tělesné kondice zvířat s meziročním průměrným nárůstem okolo 0,67%.

 

  • U tuleňů kuželozubých (Halichoerus grypus) docházelo po roce 1980 každoročně ke snižování děložních komplikací o celých 7,3%. Do té doby mělo tyto potíže okolo 70% samic. Poslední případ děložní okluze byl zjištěn v roce 1993. Také frekvence březích samic vzrostla z téměř nuly na konci 70. let na 100% v současnosti.

 

  • Graf produktivity orlů mořských (Haliaeetus albicilla) má tvar písmene S. V období 1965-1980 byla průměrná produktivita 0,3 mláděte na hnízdící pár, v dalším období prudce vzrůstá a od poloviny 90. let se konstantně drží na hodnotě okolo jednoho mláděte na hnízdící pár.

 

  • Všechny zjištěné faktory rozmnožování jsou vztažitelné k poklesu koncentrací DDT v prostředí. U vyder klesá koncentrace DDT meziročně o 8,8%, u tuleňů o 10,2% a u orlů o 6,7%. Průměrná koncentrace za celé období klesla u vyder z 3,4 mg/kg váhy jater v roce 1968 na 0,2 mg/kg váhy jater v roce 2010, u tuleňů ze 169 mg/kg váhy jater v roce 1969 na 2,8 mg/kg váhy jater v roce 2010 a u orlů z 865 mg/kg váhy jater v roce 1965 na 65 mg/kg váhy jater v roce 2010.

 

  • Velmi podobné poklesy byly zjištěny i pro koncentrace polychlorovaných bifenylů.
Grafické přílohy: 
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Vliv DDT na reprodukci – pozitivní zprávy
Zdroj: 
Roos, A. M., Bäcklin, B. M. V., Helander, B. O., Rigét, F. F., & Eriksson, U. C. (2012). Improved reproductive success in otters (Lutra lutra), grey seals (Halichoerus grypus) and sea eagles (Haliaeetus albicilla) from Sweden in relation to concentrations of organochlorine contaminants. Environmental Pollution, 170, 268-275.
Zadal: 
Kateřina Kucírková