Vlivy nadmořské výšky, fragmentace biotopů a vypásání na funkční, fylogenetickou a taxonomickou strukturu horských pastvin

 
Autoři v rámci 180 výzkumných ploch (1:1 intenzivní/extenzivní management) na hospodářských farmách situovaných podél gradientu nadmořské výšky stanovili funkční (FD), fylogenetickou (PD) a taxonomickou (TD) diversitu. Následně matematicky testovali vliv tří environmentálních filtrů.
 

Dané environmentální filtry - nadmořská výška, fragmentace habitatů a management vypásání ovlivňují strukturu rostlinných společenstev horských pastvin, ale každý jiným způsobem.
 

Využitelné výstupy: 

 
Celkem bylo na 180 plochách (90 intenzivně, 90 extenzivně) obhospodařovaných horských pastvin zaznamenáno 334 druhů rostlin. Průměrná druhová pestrost činila 23,8 druhů rostlin na jednu plochu (minimum 11, maximum 45).
 
Výsledky postupné regresní analýzy napovídají, že management vypásání měl největší nezávislý efekt na TD, PD a FD (vysvětlená variance mezi 10-17%). Fragmentace habitatů měla prokazatelný nezávislý efekt (11%) především na TD, zatímco nadmořská výška měla vliv na FD.
 
Nejlepším prediktorem výstupu managementu vypásání byl „GR index“ (index režimu vypásání), pro všechny složky biodiversity. Konkrétně, PD měla největší pozitivní vztah s nadmořskou výškou, zatímco TD nebyla ovlivněna nadmořskou výškou, ačkoliv druhová bohatost vykazovala určitý prokazatelný pozitivní vztah (vyjádřený R2 = 0.11, F = 26.07, P < 0.001).
 
Jednotlivé environmentální filtry - nadmořská výška, fragmentace habitatů a management vypásání fungují na různých úrovních (a v odlišném měřítku působnosti). Ačkoliv se jejich působení vyznačuje určitými podobnostmi, ovlivňují většinou jednotlivé složky biodiverzity různým způsobem. Pouze FD reagovala na všechny tři typy env. faktorů.
 

Grafické přílohy: 
Vlivy nadmořské výšky, fragmentace biotopů a vypásání na funkční, fylogenetickou a taxonomickou strukturu horských pastvin
Vlivy nadmořské výšky, fragmentace biotopů a vypásání na funkční, fylogenetickou a taxonomickou strukturu horských pastvin
Vlivy nadmořské výšky, fragmentace biotopů a vypásání na funkční, fylogenetickou a taxonomickou strukturu horských pastvin
Vlivy nadmořské výšky, fragmentace biotopů a vypásání na funkční, fylogenetickou a taxonomickou strukturu horských pastvin
Zdroj: 
Dainesea, M., Lepš, J., de Bello, F., Different effects of elevation, habitat fragmentation and grazing management on the functional, phylogenetic and taxonomic structure of mountain grasslands, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17 (2015), pp.: 44–53
Zadal: 
Alena Dohnalová