Zahrádkáři, motýli a čmeláci

Soukromé zahrádky mohou být v městských aglomeracích významným zdrojem potravy a místem úkrytu řady druhů bezobratlých i obratlovců. Bylo již několikrát doloženo, že způsob péče o zahradu a složení pěstovaných rostlin může ovlivnit skladbu druhů, které ji navštěvují. Autoři článku zjistili, že používání různých druhů biocidních sloučenin na malých zahradách má na motýly a čmeláky rozdílný vliv, u některých látek dokonce pozitivní.

Využitelné výstupy: 
  • Majitelé sčítali ve Francii motýly a čmeláky na svých zahradách od května do října pomocí jednoduchého protokolu, rozlišujícího 28 běžných druhů motýlů (nebo druhových skupin) a 11 morfodruhů čmeláků (taxonů rozlišitelných podle externí morfologie).
  • Za 3 roky se podařilo nasbírat údaje z 3722 zahrad pro motýly a z 1119 pro čmeláky.
  • Současně byly pro každou zahradu dokumentovány používané biocidy.
  • Byla zjištěna negativní korelace mezi počtem druhů a podílem zastavěné plochy v okolí zahrad.
  • Největší vliv na počet druhů motýlů měla velikost zahrady, u čmeláků byl její vliv rovněž významný. Efekt velikosti na počet druhů rostl v oblastech s rostoucí zástavbou.
  • S rostoucí diverzitou nektarodárných rostlin rostl počet druhů.
  • Diverzitu motýlů i čmeláků negativně ovlivňuje používání insekticidů a herbicidů, jejich vliv je výraznější ve více urbanizovaných oblastech.
  • Naopak používání fungicidů, nástrah na hubení plžů a směsi označované jako Bordeaux (založena na bázi skalice modré a povolená pro organické zemědělství) vedlo ke zvýšení diverzity obou sledovaných skupin.
  • Podle autorů je poslední závislost dána pozitivním vlivem těchto biocidů na zdravotní stav pěstovaných rostlin a potažmo na druhové složení společenstev bezobratlých.
Grafické přílohy: 
Zahrádkáři, motýli a čmeláci
Zahrádkáři, motýli a čmeláci
Zahrádkáři, motýli a čmeláci
Zahrádkáři, motýli a čmeláci
Zdroj: 
Muratet, A., & Fontaine, B. (2015). Contrasting impacts of pesticides on butterflies and bumblebees in private gardens in France. Biological Conservation, 182, 148-154.
Zadal: 
Kateřina Kucírková