Fragmentace prostředí v důsledku dopravy a cesty k její nápravě

Souhrn: 

Fragmentace krajiny v důsledku dopravy je problém, který je v evropské krajině velmi výrazný. V důsledku něj nedochází jenom k přímému ničení stanovišť a poklesu možnosti migrací různých druhů, ale také se zvyšuje okrajový efekt na celém území. A tak je mnohdy ovlivněn i ten kus krajiny, který nemá přímou návaznost na silnici či dálnici.

Komentář: 

Projekt COST 341 se věnoval vyhodnocení míry fragmentace evropské krajiny v důsledku dopravy a opatřením, které umožní propojení habitatů a populací organismů. Na základě toho vznikla tato příručka, která popisuje celý proces od identifikace konfliktních míst přes návrhy opatření, které je mají eliminovat či alespoň zmírnit až po následný monitoring účinnosti.
Jelikož je dokument příliš velký, přikládám pouze odkaz:
http://www.iene.info/COST341/COST341-Handbook.pdf

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková