Propojení efektivního zemědělského hospodaření na travních porostech a biodiverzity

Souhrn: 

Tato publikace není přímo metodikou, je to souhrn poznatků prezentovaných na konferenci organizace Grassland Science in Europe v roce 2005, která probíhala v Estonsku. Najdeme zde 145 příspěvků ze 30 evropských zemí, díky čemuž je možno získat přehled o problémech, které se řeší v rozličných geografických i socio-ekonomických podmínkách, a nechat se inspirovat.

Komentář: 

Jednotlivé sekce se věnují:
1) propojení hospodaření na trvalých travních porostech a ochrany přírody
2) extenzivní hospodaření a biodiverzita
3) konvenční a intenzivní hospodaření a biodiverzita. 

Zadal: 
Simona Poláková