Těžba neenergetických surovin v souladu s požadavky ochrany Natury 2000

Souhrn: 

V Evropě je výrobní a stavební odvětví silně závislé na těžbě nerostných surovin. Těžební sektor měl v roce 2007 obrat ve výši přibližně € 49 miliard, a zaměstnával přibližně 287.000 lidí. Předpokládá se, že poptávka dále poroste. Chceme-li vytvořit ekonomiku zítřka, musíme se postarat o naše životní prostředí dnes. Natura 2000 představuje základ ochrany biologické rozmanitosti v EU a pokrývá téměř 18% rozlohy. Cílem je zajištění dlouhodobého přežití nejcennějších a nejvíce ohrožených stanovišť a druhů, které kromě jejich vnitřních hodnot nabízejí širokou škálu přínosů pro společnost.

Komentář: 

Příručka ukazuje, jak lze naplnit potřeby těžebního průmyslu, aniž by se nutně projevili nepříznivé účinky těžby na přírodu. Zkoumá, jak lze potenciální dopady na přírodu a biologickou rozmanitost minimalizovat. Zdůrazňuje význam strategického plánování, odpovídajícího posouzení nového vývoje, a potřebu zajistit odpovídající opatření ke zmírnění dopadů. Pokyny obsahují mnoho příkladů osvědčených postupů a ukázují, jak některé těžební projekty mohou být v konečném důsledku přínosem pro biodiversitu a poskytovat vysoce cenná stanoviště. Pokyny by měly významně přispět k zajištění toho, aby se klíčové politiky EU mohly vzájemně obohacovat.
Příručku je možné využít jako obecný podklad i pro předcházení konfliktům ochrany Natury 2000 a ochrany přírody obecně v souvislosti s těžebními aktivitami.

Zadal: 
Jan Dušek