Základní agro-envi v Anglii

Souhrn: 

Příručka specifikující agro-envi tituly v Anglii, jejich biologický význam a technické provedení.

Komentář: 

Tato příručka je základním dokumentem, podle něhož jsou v Anglii udělovány agro-envi tituly. 

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková