Zbarvení určuje disperzi mláďat sovy pálené

Výběr místa k hnízdění je jedním z nejdůležitějších aspektů reprodukčního cyklu ptáků. Jak daleko a kam cestovat závisí na mnoha faktorech. Obsazení různých prostředí může mít za následek diametrálně odlišnou hnízdní úspěšnost. Autoři tohoto článku studovali vztah množství melaninu ve zbarvení sov pálených (Tyto alba; světlejší vs. tmavší jedinci) ve vztahu k disperzi mláďat po opuštění hnízda a migracím dospělců mezi dvěma po sobě následujícími hnízděními. Závislost těchto dvou faktorů se jim podařilo potvrdit pouze u disperze mláďat.

Využitelné výstupy: 
 • Sova pálená je polymorfní v množství melaninu, který se podílí na jejím zbarvení. Množství melaninu je spojeno s řadou fyziologických a behaviorálních faktorů, jako výběr prostředí, odpověď na stres, plachost atd., z čehož vyplývá otázka, zda nemůže zbarvení souviset i s disperzními schopnostmi druhu.
 • Autoři studovali mezi lety 1994 a 2000 populaci sov pálených v západním Švýcarsku.
 • Ve věku 55 dnů bylo u mláďat opouštějících hnízdo stanoveno množství melaninu.
 • U 53 mláďat byla zjištěna disperzní vzdálenost, u 369 jedinců vzdálenost mezi dvěma následnými hnízděními.
 • Autoři zjistili, že tmavší (rezavější) jedinci dispergují na větší vzdálenosti než jedinci světlejší.
 • Tato závislost nebyla způsobena zbarvením rodičů.
 • Na vzdálenosti se ale genetická složka jednoznačně podílí, neboť disperzní vzdálenost mláďat pozitivně koreluje s disperzní vzdáleností rodičů při jejich opouštění hnízda.
 • Dospělé samice migrují na větší vzdálenosti než samci (průměrně 3,5 versus 1,8 km).
 • Dále migrují rovněž jedinci, kteří měli v předchozí sezóně jiného reprodukčního partnera.
 • Nebyla zjištěna žádná závislost mezi disperzní vzdáleností a reprodukční úspěšností.
 • První hnízdění obvykle začíná později a vede k vyvedení menšího počtu mláďat.
Grafické přílohy: 
Zbarvení určuje disperzi mláďat sovy pálené
Zbarvení určuje disperzi mláďat sovy pálené
Zbarvení určuje disperzi mláďat sovy pálené
Zbarvení určuje disperzi mláďat sovy pálené
Zdroj: 
van den Brink, V., Dreiss, A. N., & Roulin, A. (2012). Melanin-based coloration predicts natal dispersal in the barn owl, Tyto alba. Animal Behaviour, 84(4), 805-812.
Zadal: 
Michal Berec