Kdy: v sobotu 2. dubna 2022 od 9:30 do 17:00

Kde: v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2

Co: ohlédnutí se za vývojem české ochrany přírody v předchozích zhruba dvaceti letech a dále probrání výzev, které nyní přicházejí

PROGRAM setkání Fóra ochrany přírody k tématům:

Česká ochrana přírody za posledních deset let – úspěchy i prohry

Politika EU - a z ní plynoucí příležitosti i hrozby pro naši přírodu


setkání bude zahájeno v učebně Fotochemie v přízemí9:30 Zahájení setkání, aktuality Fóra ochrany přírody

9:45 Úvodní příspěvky:
        Eva Volfová – (Re)vize pro ochranu přírody
        Michael Hošek & Jan Dušek – Posun politik EU
        Panelová diskuze
11:00 Přestávka
11:15 Rozdělení do skupin, diskuse v pracovních skupinách
       Předpokládaná témata diskusních skupin:
        • Vodní režim v krajině pod tlakem klimatické změny
        • Může obecná ochrana pomoci v naplňování Green dealu?
        • Jak fungují stávající velkoplošná zvláště chráněná území? Potřebujeme nová a kde?

12:30 Oběd

13:30 Diskuse ve skupinách - pokračování

15:30 Přestávka

15:45 Pokračování společného formování závěrů

16:45 Shrnutí, závěr pracovní části setkání

17:30 Neformální posezení v restauraci

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!


Za organizátory se na setkání s vámi těší Petr Roth, Jan Dušek, Michael Hošek, David Storch a Markéta Dušková