Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. 36 s. ISBN 80-86064-60-3.