Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

Publikce ke stažení na webu ČESON nebo zde.

Zdroj: 
ANDREAS, Michal, CEPÁKOVÁ, Eva a HANZAL, Vladimír. Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010. 94 s. ISBN 978-80-87051-82-5.