Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Toman, Aleš a kol. Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů. Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Havlíčkův Brod. Praha. 1995. 18 s.