Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management vybraných lokalit

Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ.

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.