Mrtvé dřevo přináší život do řek a potoků

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
SIEMENS, Michael von, HANFLAND, Sebastian, BINDER, Walter, HERRMANN, Manfred a REHKLAU, Werner. Mrtvé dřevo přináší život do řek a potoků. Přeložil Tomáš JUST. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2006. 47 s. ISBN 978-80-87051-03-0.