Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
JUST, Tomáš, MORAVEC, Pavel, ŠÁMAL, Vladimír a FRANKOVÁ, Linda. Obnova rybníků. Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 28 s. ISBN 978-80-87051-63-4.