Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

Publikace ke stažení na webu MZE nebo zde.

Zdroj: 
Novotný, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi 2014. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Ministerstvo zemědělství. Praha. 2014. 78 s. ISBN 978-80-87361-33-7.