Zápisy z diskusí na téma "Ochrana volné krajiny" (6. setkání, říjen 2014, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Zemědělství a ochrana přírody" (9. setkání, duben 2016, Olomouc)

Zápisy z diskuzí na téma "Alternativní managementy" (10. setkání, listopad 2016, Praha)