Sylabus odpovědí účastníků 1. setkání Fóra ochrany přírody v březnu 2012 na dvě otázky:

  1. Jaká jsou silná a slabá místa v naší ochraně přírody?
  2. Na jakou otázku (problematiku) je aktuálně (v horizontu 1-2 let) třeba hledat odpovědi?

 

Výsledek diskuse v pracovních skupinách (2. setkání, říjen 2012, Praha) věnujících se tématu "Vytvoření vize budoucího stavu přírody a krajiny"

Zápisy z diskusí na téma "Vize divočiny v české ochraně přírody" (8.setkání, listopad 2015, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Koncept divočiny - kritika a obhajoba" (11. setkání, březen 2017, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Adaptační a mitigační opatření – cíle a smysl" (11. setkání, březen 2017, Praha)