Závěry diskuse (3. setkání, duben 2013, Olomouc) věnované k tématu "Ochrana stojatých vod"

Záznam z pracovního setkání Ochrana stojatých vod (červen 2013)

Text o workshopu o ochraně stojatých vod na stránkách časopisu

 

Výstupy ze setkání v září 2020 na Třeboňsku, hlavní tématem byly trendy vývoje a vhodná péče o mokřadní ekosystémy chráněné krajinné oblasti CHKO Třeboňsko:

Podrobné shrnutí dvoudenního setkání v časopisu FOP.

Zápisy z diskuzí.