Výstupy diskuse na téma "Management v chráněných územích" (3. setkání, duben 2013, Praha).

Výstupy diskuse na téma "Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území" (4. setkání, říjen 2013, České Budějovice).

Článek zabývající se 5. setkáním a jeho výstupy (březen 2014, Brno) z časopisu FOP na téma "Spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a hospodaření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)".

Zápisy z diskusí na téma "Vize divočiny v české ochraně přírody" (8. setkání, listopad 2015, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Invazní druhy" (9. setkání, dubna 2016, Olomouc)

Zápisy z diskuzí na téma "Alternativní managementy" (10. setkání, listopad 2016, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Koncept divočiny - kritika a obhajoba" (11. setkání, březen 2017, Praha)