Článek zabývající se 5. setkáním a jeho výstupy (březen 2014, Brno) z časopisu FOP na téma "Spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a hospodaření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)"

Výsledky diskusí k tématu "Motivace hospodařících subjektů pro spolupráci s ochranou přírody" (5. setkání, březen 2014, Brno)

Zápisy z diskuzí na téma "Invazní druhy" (9. setkání, duben 2016, Olomouc)

Zápisy z diskuzí na téma "Koncept divočiny - kritika a obhajoba" (11. setkání, březen 2017, Praha)

Shrnutí dvoudenního setkání s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje, zájmovým územím bylo EVL Soutok – Podluží a PO Soutok – Tvrdonicko. (13.-14. dubna 2019, Lanžhot)

Deklarace ze setkání v Lanžhotě